Beste student van AV Sound Education: voor het geval dat je niet tevreden bent over een aspect van de dienstverlening van AV Sound Education, is de klachtenprocedure als volgt:

Doel

Het herstellen van de relatie in de dienstverlening of het bijstellen van het verwachtingspatroon van de klant.

Betrokkenen

AV Sound Education, trainer, cursist en klant.

Privacy

Iedere klacht zal ten aller tijden strikt vertrouwelijk behandeld worden. De privacy van de klager is hierbij gegarandeerd.

Een klacht

- heeft betrekking op training,
- heeft betrekking op een trainer zelf,
- heeft betrekking op een (sterke) afwijking van een verwachtingspatroon bij de klant.
Voorwaarden

De doorlooptijd van dit proces mag niet langer zijn dan 4 weken. De behandelaar van een klacht is de heer J. van der Voet. Mocht het zo zijn, dat uw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, is het goed om te weten dat AV Sound Education is aangesloten bij een derde, onafhankelijke partij: https://www.an-i.nl/beroepsregeling/. Hier kunt u dan terecht met uw klacht.
Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen aan info@avsoundeducation.nl. Ook kunt u ons per post bereiken op:

AV Sound Education
Europalaan 2B, Room E2.5
3526 KS Utrecht

U ontvangt uiterlijk binnen 1 week van ons een ontvangstbevestiging.

 

Procedure

Klager stuurt de klacht (op papier/mail) op naar AV Sound Education. Deze klacht moet voorzien zijn van uw naam, adres en woonplaats gegevens. De voortvloeiende correspentie zal AV Sound Edcuation gedurende twee jaar bewaren.
AV Sound Education neemt contact op met klager om te bevestigen dat de klacht is aangekomen en om eventueel onduidelijkheden weg te nemen. Tevens spreekt AV Sound Education af wanneer de klager de uitslag kan verwachten.
AV Sound Education registreert de klacht in het klachtenregister en maakt eventuele acties voor betrokkenen aan.
AV Sound Education neemt contact op met de genoemde betrokkene(n).
Bij (grote) verschillen in de verhalen gaat AV Sound Education terug naar betreffende persoon (personen) en corrigeert/complementeert zo nodig het verhaal.
AV Sound Education beoordeelt, trekt conclusies en stelt maatregelen voor en stelt een eindrapport op.
AV Sound Education koppelt terug naar de klager (oorzaak, conclusie en maatregelen ter verbetering).
AV Sound Education toetst of de maatregelen daadwerkelijk genomen zijn.
Wordt de klacht niet tot uw volle tevredenheid opgelost, dan kunt u terecht bij een onafhankelijke derde partij, aangezien AV Sound Education aangesloten is bij De Geschillencommissie, die uw klacht zal beoordelen.
De conclusie van De Geschillencommissie is bindend en AV Sound Education verplicht zich binnen twee weken na uitspraak eventuele consequenties ten uitvoer brengen.