Lesmateriaal

Alle lesmaterialen zijn bij de prijs inbegrepen en worden dus jouw eigendom. Het copyright echter blijft in alle gevallen eigendom van AV Sound Education. Het is dan ook op geen enkele wijze toegestaan, de lesmaterialen van AV Sound Education te verveelvoudingen of op enigerwijze openbaar te maken.

Verder zorgen we voor links naar PDF’s en ontvang je de powerpoint van de betreffende docent van de lesavond plus de video’s die getoond zijn in de les zodat je alles nog eens nader kan bestuderen.